baner_bdmb

                 BDMB-PlanB BDMB-FKW-B BDMB-DyspB BDMB-KSW BDMB-RNB

            BDMB Systemy Informatyczne                   Rok założenia 1992

 

              

 

Oprogramowanie dla jednostek budżetowych.

   Na oprogramowanie specjalnie opracowane przez firmę BDMB dla jednostek budżetowych, składają się następujące systemy i moduły:

BDMB-PLanB

Obsługa planu finansowego jednostki samorządu terytorialnego.

BDMB-FKW-B

System finansowo-księgowy - prowadzenie ksiąg rachunkowych dla budżetu lub jednostki budżetowej.

BDMB-DyspB

Moduł obsługi dysponenta środków finansowych.

BDMB-KSW

Obsługa kas jednostki budżetowej.

BDMB-RNB

Rozliczanie należności budżetowych

  

   Dodatkowo w jednostkach budżetowych  mogą znaleźć zastosowanie  następujące systemy BDMB:
 
BDMB-STNW
Ewidencja środków trwałych 
BDMB-SPRW
Fakturowanie sprzedaży. System  może prowadzić wiele rejestrów sprzedaży VAT

   Wymienione systemy i moduły mogą  działać niezależnie lub też we wzajemnym powiązaniu korzystając z

 wspólnych zbiorów danych.

  

 

 

 

 

Schemat integracyjny modułów systemu BDMB tworzących system obsługi finansowo-księgowej JST