baner_bdmb

                

            BDMB Systemy Informatyczne                   Rok założenia 1992

 

              

 

BDMB-PlanB BDMB-FKW-B BDMB-DyspB BDMB-KSW BDMB-RNB

 

Obsługa kas jednostki budżetowej.

 Jedno stanowisko kasowe może obsługiwać wiele kas logicznych.  
    System BDMB-KSW  pozwala na jednym stanowisku kasowym równocześnie obsługiwać wiele kas logicznych. Staje się to bardzo przydatne gdy jednostka budżetowa prowadzi wiele rachunków bankowych i należy sporządzać oddzielne raporty kasowe dla operacji kasowych związanych z różnymi rachunkami. Kasy logiczne można też na przykład tworzyć dla rozdzielenia operacji kasowych które związane z różnymi tytułami dochodów. Wpłaty z kas dokonywane będą na ten sam rachunek bankowy, natomiast oddzielne raporty kasowe ujmowane będą w księgach pomocniczych różnych jednostek organizacyjnych.
 Dyspozycje wpłat i wypłat.
    Dla każdej kasy logicznej mogą być przygotowywane przez inne systemy listy oczekiwanych wpłat lub pojedyncze dyspozycje kasowe dla wpłat i wypłat. Np. system BDMB-RNB-N posiada możliwość codziennego sporządzania dla kas wykazu niezapłaconych należności z tytułu takich opłat jak:  wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych, dzierżawy, nabycie mienia itp.  Istnienie  takiego wykazu pozwala znacząco skrócić czas wystawiania kwitu jak również automatycznie naliczyć odsetki za opóźnienie w świadczeniu pieniężnym. Dodatkowo raport kasowy zawiera niezbędne dane do tego, żeby automatycznie został ujęty w księgach rachunkowych prowadzonych przez system BDMB-RNB-N.
 Kasowe listy wypłat. 
   Pobranie z rachunku bankowego gotówki w celu dokonania wypłat w kasie jest wydatkiem który powinien być ujęty w księgach rachunkowych zgodnie z właściwą dla tych wypłat klasyfikacją budżetowa. System BDMB-KSW posiada możliwość przygotowywania list wypłat z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej. Wypłaty dokonywane są w oparciu o   te listy a do raportu kasowego dołączany jest wykaz pozycji niewypłaconych. System finansowo-księgowy BDMB-FKW-B też ma możliwość sporządzania dla kasy list wypłat w oparciu o dokumenty wprowadzone do rejestru wydatków (faktury płatne gotówką, zaliczki, rozliczenia zaliczek itp).

 

   

 

  Podstawowe funkcje systemu:

 

 • Prowadzenie ewidencji operacji kasowych dla danego roku sprawozdawczego.

 • Tworzenie wielu kas logicznych dla jednego stanowiska kasowego.

 • Potwierdzanie operacji kasowej takimi dokumentami jak: "Kasa Przyjmie", "Kasa Wypłaci", "Kwit", "Dokument rozchodowy".

 • Bieżąca informacja o stanie gotówki w kasie logicznej i ogółem

 • Funkcja "proste wybieranie" - szybkie wybieranie najczęściej wykonywanych operacji kasowych.

 • Obsługa list wypłat.

 • Obsługa kasowych dyspozycji wpłat i wypłat.

 • Możliwość pisania własnych skryptów do tworzenia raportów z analizy danych rejestru kasowego.

 • Sporządzanie not księgowych dla systemu BDMB-FKW.
     

 

    Formularz rejestracji operacji kasowych. W pokazanym przypadku system obsługuje równocześnie 16 raportów kasowych odpowiadających 16-tu kasom logicznym. Wystawionym dokumentem przez kasę KA14 "Gospodarka Mieniem" jest kwit o numerze 05001408 na kwotę 551.05 zł.