baner_bdmb

                

            BDMB Systemy Informatyczne                   Rok założenia 1992

 

              

 

BDMB-PlanB BDMB-FKW-B BDMB-DyspB BDMB-KSW BDMB-RNB

 

Moduł obsługi dysponenta środków finansowych.

 Dysponent posiada bezpośredni dostęp do swoich danych księgowych.  

Moduł BDMB-DyspB ściśle współpracuje z systemem finansowo-księgowym BDMB-FKW-B i z powodzeniem może być stosowany w urzędzie gminy w celu umożliwienia bezpośredniego dostępu poszczególnym wydziałom i referatom do takich danych jak: plan po zmianach, wydatki dokonane, zaangażowanie środków finansowych,  zawarte umowy oraz do zarejestrowanych dokumentów skutkujących dokonaniem wydatku.

Dysponent  może prowadzić własny rejestr wydatków.  

 

   Głowna plansza modułu.

 

  Podstawowe funkcje modułu:
  •  Umożliwienie dysponentowi środków finansowych dostępu do danych systemu BDMB-FKW-B.

- analiza zapisów księgowych dot. dochodów, kosztów i wydatków

- analiza zaangażowania wydatków,

- przeglądanie umów i związanych z nimi dokumentów wykonania,

  •  Prowadzenie własnego rejestru wydatków.

 

Tabela zawierająca wykaz dokumentów składających się na  zaangażowanie środków finansowych dysponenta.

 

    Analiza  wykonania planu finansowego/zaangażowania środków finansowych dysponenta.

 

   Rejestr własny dysponenta służący do ewidencji dokumentów wykonania planu wydatków. Formularz służący do zarejestrowania pojedynczego dokumentu.