baner_bdmb

                 Nowości Pliki do pobrania Przedsiębiorstwa J S T

            BDMB Systemy Informatyczne                   Rok założenia 1992

 

              

 

 

    Firma BDMB Systemy Informatyczne specjalizuje się w tworzeniu oprogramowanie służącego  do  wspomagania   zarządzania  małymi i średnimi przedsiębiorstwami, oraz oprogramowania dla jednostek budżetowych.

 

  

  Oprogramowanie BDMB zostało zrealizowane w środowisku programistycznym Turbo Delphi firmy BORLAND przy pomocy języka Dephi z przeznaczeniem do eksploatacji w środowisku Windows 9x/Me/2000/XP/Vista/7/8 przy wykorzystaniu mechanizmów zarządzania bazą danych firmy Pervasive Inc. - Pervasive Server (servery NetWare,Windows 2003/2008) jako programy wielostanowiskowe i wielodostępne lub jako programy do pracy jednostanowiskowej lub w grupie roboczej do 5 użytkowników korzystające z mechanizmów zarządzania bazą danych o nazwie Workgroup Engine – firmy Pervasive Inc. Istnieje możliwość bezpośredniego przenoszenia danych pomiędzy obiema wersjami programów.  

 

  NOWOŚCI  
Moduł obsługi dysponenta środków finansowych budżetu  BDMB-DyspB uzyskał dodatkową funkcję kwalifikacji zakupów  wg symboli CPV  (Wspólny Słownik Zamówień) oraz możliwość sporządzenia planu zakupów  ...więcej >>

 FUNDUSZ ALIMENTACYJNY .

System BDMB-RNB służący do rozliczania należności budżetowych został rozszerzony o możliwość  rozliczania należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i  przypisanych do zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego...więcej>>

 
 NOWOŚCI
 

Program służący do obliczania odsetek ustawowych, podatkowych, umownych, redyskonta weksli dla pojedynczych należności,   jak również do rozliczania na wiele sposobów wykazów należności wykazami dokonanych wpłat.      Program zawiera również kalkulator rozliczania spłat na raty w gospodarce nieruchomościami:

 KALKULATOR ODSETKOWY i ROZLICZANIA NALEŻNOŚCI

Kalkulator


 

 Kontakt     
        Telefony              Poczta elektroniczna
  601 849 201  
601 522 078 
 serwis@bdmb.pl

 

PERVASIVE SOFTWARE